Fotballgruppas årlige møte gjennomføres 1. mars kl 19.30 til 20.30 på Gjellum.

Postet av Gui Sportsklubb - Fotball den 14. Feb 2018

Foreldre, trenere, sosialkomite, lagledere, besteforeldre, og andre supportere oppfordres til å møte.

Saker behandlet på fotballgruppas årlig møte blir lagt frem og formelt vedtatt på HIL sitt årsmøte.

Agenda:
1 Velkommen, kaffe og kake
2 Behandle fotballgruppas årsberetning
3 Årsplan for fotballgruppas aktiviteter for 2017
4 Regnskap 2017
5 Budsjett 2018 -

  • Finansiering av Nye Gjellum krever at fotballgruppa tilpasser økonomi til dette 
  • Vi budsjetterer med kun en runde sokkeslag for 2018 (2 runder i 2017) for å gi mulighet til andre dugnader for hovedlaget. 
  • Noe redusert størrelse på lagskassene for 2018.  
  • PS: Ny ordning på lagskassene. Lagene vil få en sum å disponere til sosialt, cup, drakter etc. men pengene betales ikke ut. Nytt økonomisystem i idrettslaget muliggjør å ha oversikt over hva hvert enkelt lag har tilgode. Mer informasjon rundt ny praksis får du på møtet.

6 Fastsette årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. Forslag: Ingen endringer i treningsavgift for 2018:

7. Valg. Tips til navn til styret sendes raskt til valgkomiteen v Kjell Aksberg)

8. Evt. (innspill sendes Torolf Bjerkem leder fotballgruppa HIL)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.