Påmelding – Fotballfritidsordning, FFO/SFO høsten 2016

Postet av Gui Sportsklubb - Fotball den 21. Jun 2016

HIL og Heggedal Skole fortsetter samarbeidet om fotballfritidsordning (FFO/SFO) til høsten. Målet med FFO/SFO er å skape glede, mestring, gode holdninger til fysisk aktivitet, sosial kompetanse og fotballferdigheter.

Til høsten går tilbudet til elever på 4. til 8. trinn (barn født 2007 til 2003). Hovedtrenere for FFO/SFO er fortsatt HIL-trenerne Svein Roar Aandal og Svein Roger Pettersen. I vår hadde vi med 3. klasse som prøveordning, men går bort fra det til høsten.

Oppstart høst 2016

FFO/SFO starter opp igjen tirsdag 16 august.


HIL fotballgruppa administrerer påmelding og betaling for elever fra 4. til 8. trinn som ikke går på SFO (J/G 2007, J/G 2006, J/G 2005, J/G 2004 og J/G 2003). De som allerede går på FFO trenger ikke å melde seg på på nytt.

Pris for 1 dag kr 600,-, pris for 2 dager kr 1000,-. Det betales for 11 mnd i året. Ingen betaling for juli, halv pris i august. Det er tre måneders oppsigelse.

Kontinuerlig påmelding til: Svein Roar Aandal per mail: sveinroar10@gmail.com
Kontonummer: 1503.71.09344
Navn barn:______________________________________Trinn/Gruppe__________________

Navn foresatte:___________________________________e-post:_______________tlf:______

Antall dager (sett kryss): 2:………………… 1:……………………. Tirsdag…………...Torsdag………………….For 4.-klassinger som går på SFO skjer påmelding til Heggedal Skole SFO.

Svarslipp for SFO (4. klasse) kan sendes på mail: heidi.merete.johansen@asker.kommune.no

eller med elevens ranselpost.

___________________________________________________________________________

Jeg ønsker å melde mitt barn på Fotball -SFO:

Navn:____________________________ Trinn/gruppe:______________

Antall dager (sett kryss): 2:………………… 1:……………………. Tirsdag…………...Torsdag……………….

Foresattes underskrift:________________________________________________________________


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.