Dommeroversikt våren 2016 Gjellum

Postet av Gui Sportsklubb - Fotball den 15. Apr 2016

Her har dere dommere til 5'er og 7'er kamper frem til 17 mai. Ny liste for perioden etter 17 mai kommer i mai.

Veldig viktig at lagleder TO DAGER FØR KAMPEN sender en SMS eller ringer oppsatt dommer og får et OK. Tlf til dommer, står bak kampen i vedlegg (får dere ikke svar på sms, så ring for å sjekke at tlf er på).
Viktig at dere også sjekker at tidspunkt er riktig i forhold til dette vedlegget noen dager før kampen går, kretsen kan gjøre endringer...

Vi er veldig glad for å ha unge dommere i HIL, så ta vare på de, og gi de mye positiv oppmerksomhet. Hils på dommer før og etter kamp, og lær barna å takke dommeren for kampen.
Slå gjerne av en liten prat etter kampene.
De fleste har vært på dommer kurs, det skal holdes et nytt kurs nå i vår med oppdatering for nåværende dommere og for nye rekrutter som ønsker å dømme HIL kamper på Gjellum.

Alle dommere som er satt opp i vedlegg dommere 2016, har sagt JA til å dømme denne sesongen.

Det følger to vedlegg i denne mailen: ett vedlegg med kampprogram med dommer før 17 mai. Og et vedlegg med dommere i HIL per 12 april med mail og tlf nr til dommere. Dette kan brukes for å bekrefte og skaffe ny dommer ved forfall.

PS! Det kan komme endringer, da det er travle ungdommer vi har med å gjøre, spiller aktivt selv i HIL, konfirmasjons år, skole og alt annet en ungdom i Heggedal driver med............
Det jobbes også med å få til en dommer ansvarlig som skal følge opp dommere igjennom sesongen, med veiledning osv.

Mvh

Svein Roar

Dommere: HIL Fotball dommere 2016 per 12 april (2).ods

Oversikt: HIL Fotball dommere sesongen 2016 p+Ñ Gjellum 5'er og 7'er fotball (1).ods