Sportsplan (siste oppdatert for HIL i 2015)

Trener- og laglederforum har utarbeidet en ny sportsplan for HIL fotball. Den er viktig for både trenere, lagledere i HIL, men også foreldre.
Les planen i PDF-format her: Sportplan FERDIG.docx


Laglederhefte (oppdatert for HIL)

Her kan du lese eller laste ned laglederhefte Laglederhefte HIL (1).pdf
Kontaktliste for trenere og lagledere finnes under Hvem er hva i HIL Fotball.Dommerordning (sist oppdatert for HIL)


Dommerordning HIL Fotball - 2015 Informasjon til dommere og lagledere/trenere

Fotballgruppa i Heggedal idrettslag ønsker gi unge mulighet til utvikling. Det er gjennomført dommerkurs for mange ungdomsdommere (se nedlastbar dommeroversikt nederst på siden) og klubben vil gi de mulighet til å praktisere.

Dommerfordeling (se dommer-kamp-oversikt) skal lette jobben for lagledere og trenere med å skaffe dommere til hjemmekampene, samt sikre praksis for dommerne.

Fotballgruppa dekker dommerhonorar for klubbdommere på dommeroversikten mot kvittering (se nedlastbar dommerregning nederst på siden). Dommerhonorar utbetales to ganger årlig. Første gang etter vårsesongen og andre gang etter seriens avslutning. Lagleder slipper å ha med kontanter.

Honorar: 5’er-kamp kr 100,- 7’er-kamp kr 150,-

Instruks til dommere - med foreldre:
 • Sjekk om du kan dømme kampene du er satt opp på.
 • Hvis nei, prøv å bytte kamp med en annen dommer.
 • Hvis du ikke får byttet, ring lagleder for å varsle, - senest 2 dager før kamp.
 • Møt opp i god tid før kampstart og hils på lagledere for begge lag.
 • Led kampen så godt du kan!
 • Ta med dommerregning og få lagleder til å kvittere.

Instruks for lagledere/trenere:
 • Se om det er satt opp dommer på din kamp
 • Hvis nei, finn en på dommeroversikten
 • Hvis ja, ring til dommer 2 dager før kamp for å sjekke ut at alt er ok.
 • Ved avlysing/flytting skal dommer ha beskjed senest dagen før.
 • Ta med ekstra dommerregning og kvitter for godt dømt kamp.
 • Gi konkret skryt for ting dommeren gjorde godt.
 • Husk å sørge for godt læringsmiljø i og rundt kampen. Spesielt eget lag og foreldre.