Velkommen til Gui Akademiet - et tilbud for spillere fra 5. til og med 8. trinn

Gjennom treningen i Gui Fotball legger vi opp til variert trening, med god kvalitet. Ved siden av trening og kamp med laget, tilbyr vi akademiet som en arena for individuell utvikling av egne ferdigheter og egenskaper gjennom variert fotballtrening gjennom hele året. 

Vår hovedtrener heter Michael Frank. Han har en UEFA A-lisens som trener og har en bred erfaring blant annet fra 1.div. Moss FK Toppspillerutvikler 2006, Superliga Brøndby IF ITU trener 2007/08,   assistenttrener for U21 laget 2007/08, 1.div. Follo FK Assistenttrener 2010, 2.div. Hovedtrener Follo FK 2012, 2.div. Hovedtrener Moss FK des.2012/juli 2013. For større grupper har Michael har med seg assistenter, slik at det blir god tilgang på trenere. Vi har over tid bygget opp et bra team i akademiet som selvfølgelig vil bidra for at suksessen fortsetter.

For yngre årstrinn har vi FFO (Fotball Fritids Ordning). Vi gjør oppmerksom på at akademitilbudet ikke er et FFO-tilbud. For å få fullt utbytte av opplegget fordrer at de som er med er motivert til å delta på et strukturert opplegg der det stilles krav til hver enkelt, selvfølgelig ut fra et ferdighetsnivå til hver enkelt. For nye deltagere anbefaler vi at foreldre gjør seg kjent med opplegget, anlegget vårt og trener/støtteapparat, samt gjerne kanskje bruker litt tid på å se hvordan den enkelte tilpasser seg.

Tilbudet er åpent for spillere i Gui Fotball og naboklubber, treningstilbudet er et tillegg til lagtreninger i egen klubb.

Gui Akademiet følger Asker kommune sin skolerute; https://www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Skolerute/

Påmelding og treningstider

Påmelding skjer gjennom å velge Gui Akademiet i minidrett.no, ved spørsmål om opplegget, påmelding eller faktura kan du kontakte vår sportslige leder Svein Roar på mail sveinroar.fotball@guisk.no.

Treningstider for sesongen 2020/21 oppdateres i god tid før sesongstart.