Velkommen til FFO - Fotball Fritids Ordning for mars fra1. til 4. trinn

Gjennom treningen i Gui Fotball legger vi opp til variert trening, med god kvalitet. Ved siden av trening og kamp med laget, tilbyr vi en fotball fritidsordning (FFO) som en morsom aktivitet etter skoletid for barn på Heggedal skole. Tilbudet tenkes på sikt å utvides til å ønske barn fra Arnestad skole/Vollen Montessori velkommen til Arnestad. 

Leder for FFO er Svein Roar, sportslig leder i Gui Fotball. 

Tilbudet er åpent for skolebarn enten man er spiller eller ønsker et artig tilbyd etter skoletid.

FFO følger Asker kommune sin skolerute: https://www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Skolerute/

Påmelding og treningstider

Påmelding skjer per mail til leder Svein Roar på mail sveinroar.fotball@guisk.no.

FFO-tidene for skoleåret 2020/21 oppdateres i god tid før skolestart